Szoboszlai Dávid

 width=Szoboszlai Dávid a „BRONZFARAGÓ”

„A döntés, miszerint művész leszek, 8 éves koromban született meg bennem egy nyári napon, délután fél háromkor, a dédszüleim házának a tornácán ülve. ”

Kisgyermek korától művészeti oktatásban részesült. Középiskolai évei alatt elsajátította az aranyművesség és iparművészet alapjait. A tanulmányai a kezdetektől fogva széles skálán mozogtak, a középiskola első osztályától kezdve viszont belekerült egy elem, ami az alfája és omegája lett mindennek: a szobrászat A Képzőművészeti Egyetemen fémműves formatervezői szakra jelentkezett, de az összes formatervezéssel kapcsolatos oktatáson (bútortervezés, industrial design) részt vett.

Témáit túlnyomó többségben az állatvilágból, vagy állatokhoz köthető lényekből meríti (például a Sárkány, ami egy mitológiai lény, állati külső tulajdonságokkal). Szobrai a naturális ábrázolástól eltérnek (a naturális ábrázolást elemzésre használja), mert számára az éppen aktuális modell lényegének a minél hitelesebb leképzése és visszaadása az elsődleges, a megjelenítés ehhez igazodik. A fő anyagválasztása a bronz.